ویلچر پله رو

ویلچر پله رو

کد محصول :1700

کاربرد این محصول برای ناتوانهای حرکتی است که قادر به طی پله نیستند. معلولین، سالمندان و بیمارانی که به دلائلی مانند ساییدگی زانو و مفصل ، قلب یا . . . طی پله برایشان زیان آور است در این رده قرار می گیرند.برای استفاده کنندگان ویلچر حتی، وجود برآمدگیها و پستی و بلندی های معابر همواره یک مشکل بزرگ است.

کشنده ویلچر

کد محصول :1701

کشنده ویلچر برقی نام اسب ویلچر محصول جدیدی از شرکت بوده. این تجهیز سبک و کم جاگیر را به راحتی می توان به هر ویلچری وصل نمود و آن را به یک ویلچر برقی تبدیل کرد. قابل نصب بر روی هر ویلچر ، 30 کیلومتر را توسط این محصول با ویلچر طی کنید

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید