قیمت سطل زباله 770 لیتری

مخزن زباله پلی اتیلن 770 لیتری شهری- کد 6016

کد محصول: 6016

مخزن زباله شهری 770 لیتری مکانیزه ، این محصول قابلیت تخیلیه زباله توسط ماشین های تخلیه زباله شهرداری را دارا بوده و بیسترین استفاده را در شهرک های مسکونی ،ورودی کوچه و خیابان و بیمارستانها و صنایع پتروشیمی را دارد.

قیمت: 2,880,000 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید