ویلچر پله رو

ویلچر پله رو

کد محصول :1700

کاربرد این محصول برای ناتوانهای حرکتی است که قادر به طی پله نیستند. معلولین، سالمندان و بیمارانی که به دلائلی مانند ساییدگی زانو و مفصل ، قلب یا . . . طی پله برایشان زیان آور است در این رده قرار می گیرند.برای استفاده کنندگان ویلچر حتی، وجود برآمدگیها و پستی و بلندی های معابر همواره یک مشکل بزرگ است.

قیمت: 45,900,000 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید