چرخدستی سه چرخ حمل معولین

چرخ دستی پله رو معلولین

معلولین از مهم ترین افراد در جامه می باشند که باید مورد توجه ویژه ای نیز قرار گیرند. برای کاهش میزان محدودیت این افراد، امروزه ابزارهای متعددی تعبیه شده است که یکی از کارآمدترین آن ها که با قیمت مناسب تولید و عرضه می شود چرخ دستی پله رو معلولین می باشد

 

 

 

قیمت: 3,700,000 تومان
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید